سینی کشت نشاء ۴۵ حفره

سینی کشت نشا 45 حفره

سینی کشت نشاء 45 حفره یکی دیگر از انواع کشت نشاء است که در ابعاد نسبتا کوچک مورد استفاده قرار میگیرد و مناسب کاشت انواع بذر می باشد. با توجه به حجم هر حفره برابر 80 سی سی مناسب بذر و نشاء هایی که با حجم و ریشه کمتر است می باشد.