روش کاشت بذر در سینی کشت نشا

سینی کشت نشا

ابتدا می بایست سینی کشت نشاء متناسب با بذر و نوع محصولی که قصد کاشت و نشاء آن را دارید را انتخاب کنید که شرکت وکیوم پوشش نوین انواع مختلفی از این نو سینی ها ارائه نموده است که می توانید به صفحه محصولات ” سینی کشت نشاء ” مراجعه نمایید و نوع سینی کشت بذر مورد نذر خود را انتخاب نمایید.

بررسی تست کردن بذرها جهت کاشت در سینی نشاء

  • بعد از مشخص شدن سینی کشت مورد نذر می بایست دانه ها و بذرهای خود را به مدت 15 دقیقه قبل از کاشت در سینی در آب بریزید تا کیفیت دانه هایی که قصد کاشت آنها را دارید مشخص شود. چنانچه دانه ها و بذرها روی آب ماندند به احتمال فراوان این دانه ها از بین رفته اند اما در صورتی که دانه ها به زیر آب رفتند یعنی آنها زنده هستند و مناسب کاشت .
  • یک روش ساده دیگر جهت تست دانه ها و بذرها این است که تعداد 10 بذر را در مدت زمان 10 روز در یک جای گرم قرار دهید . دقت داشته باشید که دانه ها می بایست در یک حوله کاغذی قرار گیرند. اگر طی این مدت دانه ها شروع به جوانه زدن کردند آنگاه دانه ها آماده انتقال به سینی کشت نشاء می باشند.

روش کاشت بذر در سینی نشا

بعد از تست بذرها و مشخص شدن اینکه آنها آماده کاشت و صرفه وقت و انرژی و هزینه را دارند وقت پر کردن و کاشت بذر در سینی های مربوط به کشت نشا است. پر کردن یا کاشت سینی نشا به دو شکل دستی و اتوماتیک که با دستگاه انجام می شود تقسیم می شود به اینصورت که در هر حفره یا سلول یک بذر و در صورتیکه بذرها و دانه ها کوچک باشند در هر حفره سینی دو بذر قرار میگیرد تا در صورتی که هریکی از بذر ها به هر شکل امکان رشد را نداشت بذر دیگر رشد نماید.

عمق کاشت بذر ها و دانه ها در سینی کشت نشا

اینکه در چه عمقی از حفره های سینی و حفره ها یا کاسه ها بذرها باید قرار بگیرد بستگی به نوع آن بذر دارد و هر محصول با محصول دیگر متفاوت است. برخی بذرها و دانه ها هستند که می بایست در نزدیک سطح خاک قرار گیرند و برخی دیگر از آنها در عمق و انتخاب حفره قرار میگیرند

مشاهده کلیه محصلات سینی کشت نشا. کلیک کنید : سینی کشت نشاء